Branimir Nježić

BRANIMIR NJEŽIĆ (2.dio)

Kao što smo obećali, u Novoj Godini nastavljamo sa projektom „Mladi i uspješni inženjeri poljoprivrede RS“. Ovom prilikom Vam predstavljamo Branimira Nježića sa katedre za zaštitu biljaka i agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Branimir je završio voćarsko-vinogradarski smjer 2006. godine i dobio Zlatnu plaketu Univerziteta u Banjoj Luci za najboljeg studenta generacije što je bio povod tadašnjem dekanu Poljoprivrednog fakultetu prof. dr Nikoli Mićiću da to dostignuće prepozna kao ulaznicu za rad u nastavi iz oblasti zaštite biljaka. Pošto je strategija tadašnjeg rukovodstva bila da nove osobe na Fakultetu treba da se bave i novim oblastima, prof. dr Gordana Đurić je predložila ovom mladom i perspektivnom čovjeku da dalje obrazovanje i usavršavanje nastavi iz oblasti nematologije.

U to vrijeme u RS i BiH niko se nije bavio nematologijom, tako da je Branimir dobio priliku da razvija za nas jednu novu oblast.
Međutim, na svakom putu ka vrhu postoje određeni problemi i izazovi koje treba savladati – s obzirom da je nova oblast u pitanju, Branimir nije imao niti opremu za rad niti od koga da uči, a stoga ni mentora za magistarski rad. Vrlo je lako stati, zaustaviti se i svaliti krivicu na sveprisutne faktore oko nas. Međutim, ovaj mladi čovjek nije želeo odustati i riješio je tražiti šansu na nekom drugom mjestu – pokušao je da nađe odgovarajući program, stipendiju i mentora u inostranstvu. Poslije neuspjelih pokušaja sa Hrvatskom i Italijom, treća šansa se pokazala kao odgovarajuće i ujedno i kao najsrećnije i najbolje moguće rješenje – Branimir je pronašao program koji je odgovarao njegovim usmjerenjima i dobio zasluženu stipendiju!

Radilo se o stipendiji Evropske Komisije za prestižne Erasmus Mundus programe. Bio je ujedno i jedan od 19 stipendista prve generacije Evropskih magistarskih studija iz nematologije, čiji koordinator je bio Univerzitet u Gentu, Belgija sa još 7 partnera programa iz zemalja EU. Kompeticija za ovu prestižnu stipendiju je bila izuzetna jer je bilo prijavljeno preko 150 kandidata. Ovaj program je jedinstven u svijetu jer je jedini dvogodišnji program iz nematologije. Predavači su bili najbolji profesori iz svojih oblasti.

Po završetku magistarskih studija Branimir se vratio u Banju Luku gdje je nastavio sa radom na Fakultetu na razvoju laboratorije za nematologiju kao i na svojoj doktorskoj disertaciji. Laboratorija je u međuvremenu postala prepoznatljiva u zemlji i inostranstvu po rezultatima rada i opremljenosti. Kao ilustraciju rezultata rada laboratorije možemo navesti samo jedan dio jedne aktivnosti, a to je analiza inspekcijskih uzoraka pošiljaka biljnog materijala iz inostranstva. Tako su u proteklih 5 godina u 15 inspekcijskih uzoraka krompira pronađene različite karantinske nematode. Za sve pošiljke fitosanitarni inspektori su zabranili uvoz i naložili vraćanje u zemlje porijekla (Njemačka, Italija, Turska, Hrvatska, Srbija). O značaju ovih nalaza govori podatak da je u dvije pošiljke sjemenskog krompira iz Njemačke nađena karantinska nematoda i uvoz ovog krompira je zabranjen čime je spriječena velika šteta.

Pored oblasti fitoparazitnih nematoda, kroz doktorsku disertaciju Branimir razvija i oblast entomopatogenih nematoda koje se koriste kao agensi u biološkoj kontroli. Mentor Branimirove doktorske disertacije je prof. dr Ralf-Udo Elers, koji je trenutno predsjednik Evropskog društva nematologa, a mentor magistarskog rada je bio prof. dr Moris Muns koji je u to vrije takođe bio predsjednik Društva. Velika je čast i iskustvo raditi sa vodećim svjetskim stručnjacima iz ove oblasti, a još veća imati jednog ovakvog stručnjaka u našoj zemlji, gradu, Fakultetu.
Takođe, Branimir je i svoj istraživački rad koji je obavio u potpunosti kod nas predstavljao na svjetskim kongresima ravnopravno sa učesnicima iz mnogo razvijenijih zemalja.

Za kraj smo ga pitali za samo jedan savet, putokaz ili zvijezdu vodilju koju bi podijelio sa mladim kolegama koji su na početku svog akademskog puta. „Kroz obrazovanje kod nas i inostranstvu naučio sam da je važno raditi, pravilno se baviti istraživanjima, biti odgovoran i (za)voljeti ono što radiš. Pored dostignuća na profesionalnom polju imao sam priliku i da mnogo putujem i srećem ljude različitih kultura. Učeći o drugima učio sam najviše o sebi. Moje dosadašnje iskustvo mi kaže da se upornim radom, strpljenjem i pravilnom podrškom i kod nas mogu postići rezultati koji mogu da koriste široj društvenoj zajednici, ali i da se predstave ravnopravno bilo gdje u svijetu.“, završio je Branimir.

Predstavili smo Vam Branimira Nježića, mladog, skromnog i uspješnog inženjera poljoprivrede naše zemlje.
Čovjeka koji je uspio da pokaže i dokaže da je upravo znanje, vjera u sebe i dalje usavršavanje ono što je ne samo potrebno, već i dovoljno da nam otvori neka nova vrata ka nekim novim mogućnostima i svjetovima za koje se ulaz plaća samo i isključivo znanjem.

Skromnog čovjeka sa izraženim stjepenom društvene odgovornosti, koji i pored mogućnosti da ostane tamo negdje, ipak se vratio u svoju zemlju i svoj grad i donio novo znanje izgrađeno kroz iskustvo rada sa najboljima u svojoj oblasti – spreman da ga podeli sa svima Vama koji ga želite čuti.

Ponosni smo što ga imamo za člana.

_______________________________________________________________________________

collage-2016-11-22

ŽIVKO ŠAŠIĆ (1. dio)

Drage kolege,

Komora se odlučila za jedan projekat predstavljanja mladih, uspješnih i ambicioznih članova Komore. Odlučili smo da Vam predstavimo Vaše mlade kolege koje su odlučile da same naprave nešto i upuste se u neke nove izazove.
Ovom prilikom Vam predstavljamo Živka Šašić, dvadesetsedmogodišnjeg inženjera poljoprivrede iz Nove Topole.
Živko je po zanimanju diplomirani inženjer poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj, a trenutno je na master studijama iz ruralnog razvoja na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci.

Živko je pre tri godine počeo sa proizvodnjom začinske paprike, ljute i slatke. Trenutno proizvodi 18 sorti kratkoplodnih i dugoplodnih paprika, a u budućnosti planira i da proširuje sortnu listu. Sledeće godine će aplicirati za sertifikat integralne proizvodnje kako bi doprineo boljem plasmanu svojih proizvoda, jer njegova proizvodnja već ispunjava sve zahtjeve integralne proizvodnje. Takođe, od ove godine u Živkovoj proizvodnji je i domaći bijeli luk, takođe po principima integralne proizvodnje.

Živko navodi da se prilikom samog pokretanja proizvodnje susretao sa mnogim problemima koje je sa trudom, ali uspješno prevazišao. Pre svega to se odnosi na početna ulaganja koje je potrebno obezbjediti, međutim ovaj mladi čovjek, vjerujući u svoj uspjeh, a posredstvom kreditnih organizacija obezbjedio je potreban početni kapital za pokretanje proizvodnje.

Kada govori o potrebnim stvarima u budćnosti, prvo navodi originalnu i jedninstvenu ambalažu sa kojom će biti prepoznat na tržištu. U bliskoj budućnosti vidi sebe kao ozbiljnog proizvođača začinske paprike i bijelog luka, mada mu je već sada sav plasman na tržište unapred otkupljen.

I na kraju, zašto smo baš Živka odabrali za početak našeg projekta „Mladi i uspješni inženjeri poljoprivrede RS“?
Zato što je vjerovao i sebe, riješio da rizikuje i uspeo.
Zato što je prepoznao svoju“nišu“ u velikom asortimanu poljoprivrednih proizvoda.
Zato što je stvorio sigurno tržište za svoju proizvodnju.
Zato što ne namjerava da se na tome zaustavi, već planira proširenje proizvodnje.
Zato što svoju budućnost vidi u nastavku školovanja.
Zato što smo se uvjerili u kvalitet njegovih proizvoda.
Zato što smo ponosni što je naš član.

Drage kolege, za Živkove kontakt informacije možete se obratiti Stručnoj službi Komore.
Takođe, ako se vidite u svojoj priči, ako ste počeli sa proizvodnjom, ako se borite, ako ste ponosni na sebe – javite nam se i budite dio našeg novog projekta „Mladi i uspješni inženjeri poljoprivrede RS“.