prof. dr Rodoljub Oljača, predsjednik Nadzornog odbora

prof. dr Rodoljub Oljača,
predsjednik Nadzornog odbora

Skupština Komore bira Nadzorni odbor vodeći računa da članovi Nadzornog odbora nisu iz iste regije. Nadzorni odbor čini pet članova, koji se biraju na mandatni period od pet godina. Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na mandat od pet godina. Nadzorni odbor vrši kontrolu  nad ukupnim radom i poslovanjem Komore.

Članovi Nadzornog odbora Komore IP RS (stari saziv 2010.-2016.):

  1. Rodoljub Oljača, predsjednik Nadzornog odbora KIP RS
  2. Ljiljana Popović
  3. Dragiša Lopandić
  4. Vesna Milić
  5. Milan Vujanović

NAPOMENA: Zbog usklađivanja sa Zakonom od izbora 2016.godine Nadzorni odbor, kao organ Komore, prestaje da postoji jer ga ni Zakon više ne poznaje.