проф. др Родољуб Ољача, предсједник Надзорног одбора
проф. др Родољуб Ољача,
предсједник Надзорног одбора

Скупштина Коморе бира Надзорни одбор водећи рачуна да чланови Надзорног одбора нису из исте регије. Надзорни одбор чини пет чланова, који се бирају на мандатни период од пет година. Предсједника Надзорног одбора бирају чланови Надзорног одбора на мандат од пет година. Надзорни одбор врши контролу  над укупним радом и пословањем Коморе.

Чланови Надзорног одбора Коморе ИП РС (стари сазив 2010.-2016.):

  1. Родољуб Ољача, предсједник Надзорног одбора КИП РС
  2. Љиљана Поповић
  3. Драгиша Лопандић
  4. Весна Милић
  5. Милан Вујановић

НАПОМЕНА: Због усклађивања са Законом од избора 2016.године Надзорни одбор, као орган Коморе, престаје да постоји јер га ни Закон више не познаје.