Извршни одбор  Коморе има  (9) девет чланова које  чине  предсједник  Извршног одбора и осам (8) чланова уз поштовање начела регионалне   заступљености   свих   изборних јединица.

Скупштина коморе бира чланове Извршног одбора. Предсједника Извршног одбора Коморе бирају чланови Извршног одбора из својих редова. Предсједник Извршног одбора Коморе заказује сједницу Извршног одбора и руководи њеним радом, те потписује одлуке и друге акте које доноси. Редовне сједнице Извршног одбора одржавају се најмање једанпут у два мјесеца. Извршни одбор подноси извјештај о свом раду Скупштини коморе једанпут годишње, а члановима скупштине доставља информације о раду писменим путем једанпут у три мјесеца. Извршни одбор Коморе може пуноважно одлучивати, ако сједници присуствује најмање пет чланова, што је и најмањи број гласова за доношење одлуке овог органа. Извршни одбор Коморе за свој рад одговара Скупштини Коморе.

Чланови Извршног одбора Коморе ИП РС (нови сазив 2016.-2021.):

А.Ж.

1. Александар Животић (регија Бијељина) – предсједник Извршног одбора Коморе

2. Гордана Ђурић (регија Бања Лука)

3. Слободан Каран (регија Бања Лука)

4. Татјана Мијатовић (регија Бијељина)

5. Томо Симић (регија Бијељина)

6. Милан Вујановић (регија Приједор)

7. Рајко Кулага (регија Добој)

8. Илија Шукић (регија Требиње)

9. Јелена Влачић (регија И. Сарајево)

 

Чланови Извршног одбора Коморе ИП РС (стари сазив 2010.-2016.):

Г.Ђ.

  1. Гордана Ђурић – предсједник ИО Коморе ИП РС
  2. Ранко Грубешић
  3. Никола Мићић
  4. Зоран Перић
  5. Рајко Кулага
  6. Драгољуб Малиновић
  7. Зоран Тубин
  8. Јасенко Нединић
  9. Радивоје Максимовић