Скупштина Коморе је највиши орган управљања Комором.

Скупштина Коморе је делегатска и обавља послове из своје надлежности у складу са Статутом Коморе и Законом о Комори.

Скупштина Коморе је једнодомно тијело од 35 представника, независно у раду и одлучивању.

Скупштину Коморе чине изабрани представници чланова Коморе, које бирају за регије: Приједор, Бањалука, Добој, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње. Број делегата – чланова Скупштине Коморе испред појединих регија утврђује се пропорционално, на бази броја инжењера пољопривреде из поједине регије у односу на укупан број инжењера пољопривреде у Републици Српској, водећи рачуна о равномјерном струковном учешћу, кроз формирање посебних струковних секција. Општине које припадају појединим регијама дефинисане су Просторним планом Републике Српске.

Чланови Скупштине – нови сазив (2016. – 2021.):

р.бр. име и презиме регија
1 Драгиша Лопандић Бијељина
2 Зоран Перић Бијељина
3 Стеван Тривковић Бијељина
4 Миленко Крсмановић Бијељина
5 Драган Лопандић Бијељина
6 Зоран Малетић Бијељина
7 Горан Перковић Бијељина
8 Душко Комарчевић Бијељина
9 Саша Лалић Бијељина
10 Саво Ранкић Бијељина
11 Драгица Живановић Маковић Бијељина
12 Чедомир Стојановић Бијељина
13 Стеван Месаровић Бијељина
14 Славиша Симојловић Бијељина
15 Бојан Животић Бијељина
16 Жељко Јовић Бијељина
17 Бранимир Њежић Бања Лука
18 Данијела Кондић Бања Лука
19 Стоја Јотановић Бања Лука
20 Синиша Штековић Бања Лука
21 Слободан Стојнић Бања Лука
22 Наташа Пашалић Бања Лука
23 Весна Мрдаљ Бања Лука
24 Маринко Векић Бања Лука
25 Јелена Давидовић Гидас Бања Лука
26 Зоран Тубин Бања Лука
27 Момир Видовић Бања Лука
28 Милан Петковић Бања Лука
29 Борис Пашалић Бања Лука
30 Мирела Кајкут Зељковић Бања Лука
31 Милан Малинић Приједор
32 Јасенко Нединић Добој
33 Љиљана Дринић Добој
34 Новак Мотика И.Сарајево
35 Љиља Поповић Требиње

 

Чланови Скупштине (стари сазив 2010.-2016.):

 

 1. Александар Животић (Бијељина)
 2. Зоран Малетић  (Бијељина)
 3. Радмила Нешковић (Бијељина)
 4. Зоран Перић   (Бијељина)
 5. Томо Симић   (Бијељина)
 6. Радомир Продановић  (Бијељина)
 7. Милан Лазић (Бијељина)
 8. Анђелка Ристић (Бијељина)
 9. Весна Јунгић (Добој)
 10. Драгиша Марковић (Добој)
 11. Миладин Кљечанин (Добој)
 12. Милован Цвијановић (Добој)
 13. Велибор Ђокић (Добој)
 14. Драган Матаруга (Приједор)
 15. Бранка Ковачевић (Приједор)
 16.  Јелена Влачић  (Источно Сарајево)
 17. Новак Мотика (Источно Сарајево)
 18. Илија Шукић (Требиње)
 19. Радмило Јонлија (Требиње)
 20.  Драгана Вукојевић (Бања Лука)
 21. Зоран Курушић (Бања Лука)
 22. Жељко Ћејић (Бања Лука)
 23. Милан Петковић (Бања Лука)
 24. Момир Сушић (Бања Лука)
 25. Миладин Стојнић (Бања Лука)
 26. Гордана Ђурић (Бања Лука)
 27. Слободан Каран (Бања Лука)
 28. Момо Видовић (Бања Лука)
 29. Далибор Кљајић (Бања Лука)
 30. Ранко Грубешић (Бања Лука)
 31. Драган Вучковић (Бања Лука)
 32. Борис Тадић (Бања Лука)
 33. Синиша Штековић (Бања Лука)
 34. Бранкица Ђукић (Бања Лука)
 35. Зоран Ковачевић (Бања Лука)