Komora obavlja sljedeće poslove:

  • zastupa i štiti interese članova Komore,
  • organizuje stručno usavršavanje svojih članova,
  • izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za obavljanje stručnih poslova u oblasti poljoprivrede,
  • pokreće inicijative za donošenje ili izmjenu zakona i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede,
  • daje mišljenje na nacrte i predloge zakona i druge propise iz oblasti poljoprivrede,
  • donosi kodeks profesionalne etike,
  • vrši upis članova Komore u imenik koji jejavna knjiga,
  • izdaje legitimaciju članovima Komore.

Komora obavlja i druge poslove koji joj se zakonom povjere kao javna ovlašćenja.