J.H.2

Jasenko Nedinić, dipl.inž.polj.

predsjednik Komore IP RS

(mandatni period 2016.-2021.)

Drage koleginice i kolege inženjeri poljoprivrede,

Moje obraćanje nakon pola godine nije slučajno – smatrao sam da moje prvo obraćanje na mjestu predsjednika Komore inženjera poljoprivrede Republike Srpske, treba i mora biti tek nakon postignutih rezultata, čiji ste svedoci u prethodnih par mjeseci bili.

Ovim putem želim da izrazim veliko zadovoljstvo i istaknem da mi je čast što sam dobio povjerenje da u narednom periodu vodim Komoru inženjera poljoprivrede Republike Srpske ka boljoj i uspješnijoj budućnosti. Pored povjerenja imam i veliku odgovornost da na ispravan način rukovodim Komorom, da širim misiju iste i promovišem naše ciljeve ne samo u okvirima Komore nego i šire. Moj zadatak je da u saradnji sa svim organima i članovima Komore okupim što veći broj inženjera poljoprivrede od kojih svaki član ima svoje mjesto u Komori. Samo organizovani i udruženi možemo postići bolje rezultate nego što ih imamo do sada.

Komora inženjera Republike Srpske je postala najjača strukovna organizacija u Republici Srpskoj. Postali smo relevantan faktor čije mišljenje se uvažava i stavovi slijede. To je i normalno jer su naši članovi inženjeri poljoprivrede koji rade direktno na njivi ili u štali ali su i članovi i zaposlenici Ministarstva poljoprivrede kao i univerzitetski profesori.

Svi znamo da živimo i radimo u vrlo specifičnim i rekao bih teškim uslovima, kada nešto što se smatra normalnim i što se podrazumijeva u nekim slučajevima i ne bude tako. Svjedoci smo da se više godina vodi polemika i diskusija oko jedne vrlo važne činjenice a to je da li članstvo u Komori inženjera poljoprivrede treba ili ne treba biti obavezno.

Nakon perioda od šest godina za vrijeme kojeg je članstvo bilo dobrovoljno, uvidjeli smo da taj način organizovanja ne daje dovoljno mogućnosti da bi se na ispravan način mogle podjeliti odgovornosti u smislu dodjeljivanja licenci za obavljanje stručnih usluga u poljoprivredi. Iz tog razloga smo nedavno pokrenuli proceduru za izmjene Zakona o Komori inženjera Republike Srpske kojima bi dodatno uredili naš Zakon i uveli obaveznost članstva za sve inženjere poljoprivrede. Na taj način bi dodatno uredili oblast pružanja stručnih usluga u poljoprivredi, podigli bi našu struku na jedan viši nivo, dodjelili bi našim članovima određena ovlaštenja, ali bi i odgovornost podigli na viši nivo. Sve ovo je bitno sa stanovišta odgovornosti koju imamo jer je naša struka jedna od najvažnijih karika u proizvodnji hrane i brige za zdravlje našeg stanovništva, a ujedno jedina smo strukovna Komora na teritoriji Republike koja do sada nije uredila obaveznost članstva.

Jedan od prioritetnih ciljeva u budućnosti je da organizujemo i provodimo kontinuiranu edukaciju odnosno stručno usavršavanje za članove Komore prateći savremene trendove kada su u pitanju naučna dostignuća, kao i procese vezane za kretanje ka Evropskoj Uniji. Bez obzira na to da li će ili ne Republika Srpska postati član Evropske Unije mi moramo u našoj sferi odgovornosti podizati standarde na najviši nivo.

Cilj nam je da naši članovi budu obučeni i edukovani kao što je to slučaj u svakoj razvijenoj zemlji. Na taj način omogućavamo članovima Komore da se na najuspješniji način bave poljoprivredom, podižemo nivo znanja, direktno utičemo na podizanje nivoa i kvaliteta proizvodnje, a samim tim i na sveukupan ekonomski napredak naše Republike. Na nama je ogromna odgovornost da kroz svoju struku, znanje i predan rad pomognemo revitalizaciji ruralnih područja i sela. Smatram da je ujedinjavanje inženjera poljoprivrede u jednu jaku strukovnu organizaciju, kao što je Komora, najbolji način da to i postignemo.

Jasenko Nedinić

_________________________________________________________________

mr Aleksandar Životić

predsjednik Komore IP RS

(mandatni period 2014.-2016.)

Predsjednik_Komore_Inzenjera_Poljoprivrede_RS

Poštovane koleginice i kolege,

Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske, kao nezavisna i strukovna organizacija, gradi svoje profesionalne kapacitete sa ambicijom da zajedničkim djelovanjem preuzmemo odlučujuću ulogu u stvaranju savremene poljoprivrede, kao jedne od najvažnijih i najperspektivnijih grana privrede naše Republike.

 

Naša misija je da djelujući unutar komorskih strukovnih sekcija, stalnih  i povremenih komisija, kroz savjetovanja i kontinuiranu edukaciju, aktivno učestvujemo u razvoju poljoprivrede prema načelima dobre poljoprivredne prakse u cilju poboljšanja kvaliteta i tržišne konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda, a time i kvaliteta života društvene zajednice.

 

Kao stručnjaci u svojoj oblasti, inžinjeri poljoprivrede koji su članovi Komore mogu aktivno učestvovati u donošenju novih i izmjeni postojećih zakona i drugih propisa, u izradi agrarne politike, jačanju ekonomskog i privrednog položaja poljoprivrednog sektora, uspostavljanju proizvodnih i poslovnih veza u cilju podsticanja i povećanja obima proizvodnje. Prepoznali smo i potrebu da se veća podrška pruži naučno-istraživačkom radu u oblasti poljoprivrede.

 

U komunikaciji sa drugim institucijama, agencijama i organizacijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, nastojaćemo da kroz razmjenu iskustava i znanja, širimo krug naših saradnika uobzirujući interese i potrebe svih članova Komore. Cilj našeg djelovanja je da svaki član Komore svoje interese prepozna u interesima i djelovanju Komore, i da kroz angažovanje i rad u strukovnim sekcijama ostvari najbolje za sebe, a time i za Komoru. Samo zajednički interesi i zajednički rad mogu dati pozitivne rezultate.

 

Snaga i uticaj Komore proističu iz njenog članstva. Da bismo ostvarili postavljene ciljeve i struku pozicionirali na mjesto koje joj propada, moramo zajednički stvoriti jaku Komoru.

 

Kolege agronomi, pozivamo vas da nam se pridružite, bez obzira da li ste zaposleni u primarnoj proizvodnji, institutima, fakultetima, stručnim službama, državnim organima, nezaposleni ili penzioneri. Iskoristite mogućnosti koje vam pruža Komora inženjera poljoprivrede Republike Srpske, kako bismo zajedno doprinijeli održivom razvoju poljoprivrede i unapređenju svijesti o značaju struke.

 

Aleksandar Životić

____________________________________________________________________________

Đ.A.

prof. dr Đojo Arsenović

predsjednik Komore IP RS

(mandatni period 2010.-2013.)