J.H.2

Јасенко Нединић, дипл.инж.пољ.

предсједник Коморе ИП РС

(мандатни период 2016.-2021.)

Драге колегинице и колеге инжењери пољопривреде,

Моје обраћање након пола године није случајно – сматрао сам да моје прво обраћање на мјесту предсједника Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске, треба и мора бити тек након постигнутих резултата, чији сте сведоци у претходних пар мјесеци били.

Овим путем желим да изразим велико задовољство и истакнем да ми је част што сам добио повјерење да у наредном периоду водим Комору инжењера пољопривреде Републике Српске ка бољој и успјешнијој будућности. Поред повјерења имам и велику одговорност да на исправан начин руководим Комором, да ширим мисију исте и промовишем наше циљеве не само у оквирима Коморе него и шире. Мој задатак је да у сарадњи са свим органима и члановима Коморе окупим што већи број инжењера пољопривреде од којих сваки члан има своје мјесто у Комори. Само организовани и удружени можемо постићи боље резултате него што их имамо до сада.

Комора инжењера Републике Српске је постала најјача струковна организација у Републици Српској. Постали смо релевантан фактор чије мишљење се уважава и ставови слиједе. То је и нормално јер су наши чланови инжењери пољопривреде који раде директно на њиви или у штали али су и чланови и запосленици Министарства пољопривреде као и универзитетски професори.

Сви знамо да живимо и радимо у врло специфичним и рекао бих тешким условима, када нешто што се сматра нормалним и што се подразумијева у неким случајевима и не буде тако. Свједоци смо да се више година води полемика и дискусија око једне врло важне чињенице а то је да ли чланство у Комори инжењера пољопривреде треба или не треба бити обавезно.

Након периода од шест година за вријеме којег је чланство било добровољно, увидјели смо да тај начин организовања не даје довољно могућности да би се на исправан начин могле подјелити одговорности у смислу додјељивања лиценци за обављање стручних услуга у пољопривреди. Из тог разлога смо недавно покренули процедуру за измјене Закона о Комори инжењера Републике Српске којима би додатно уредили наш Закон и увели обавезност чланства за све инжењере пољопривреде. На тај начин би додатно уредили област пружања стручних услуга у пољопривреди, подигли би нашу струку на један виши ниво, додјелили би нашим члановима одређена овлаштења, али би и одговорност подигли на виши ниво. Све ово је битно са становишта одговорности коју имамо јер је наша струка једна од најважнијих карика у производњи хране и бриге за здравље нашег становништва, а уједно једина смо струковна Комора на територији Републике која до сада није уредила обавезност чланства.

Један од приоритетних циљева у будућности је да организујемо и проводимо континуирану едукацију односно стручно усавршавање за чланове Коморе пратећи савремене трендове када су у питању научна достигнућа, као и процесе везане за кретање ка Европској Унији. Без обзира на то да ли ће или не Република Српска постати члан Европске Уније ми морамо у нашој сфери одговорности подизати стандарде на највиши ниво.

Циљ нам је да наши чланови буду обучени и едуковани као што је то случај у свакој развијеној земљи. На тај начин омогућавамо члановима Коморе да се на најуспјешнији начин баве пољопривредом, подижемо ниво знања, директно утичемо на подизање нивоа и квалитета производње, а самим тим и на свеукупан економски напредак наше Републике. На нама је огромна одговорност да кроз своју струку, знање и предан рад помогнемо ревитализацији руралних подручја и села. Сматрам да је уједињавање инжењера пољопривреде у једну јаку струковну организацију, као што је Комора, најбољи начин да то и постигнемо.

Јасенко Нединић

_________________________________________________________________

мр Александар Животић

предсједник Коморе ИП РС

(мандатни период 2014.-2016.)

Predsjednik_Komore_Inzenjera_Poljoprivrede_RS

Поштоване колегинице и колеге,

Комора инжењера пољопривреде Републике Српске, као независна и струковна организација, гради своје професионалне капацитете са амбицијом да заједничким дјеловањем преузмемо одлучујућу улогу у стварању савремене пољопривреде, као једне од најважнијих и најперспективнијих грана привреде наше Републике.

 

Наша мисија је да дјелујући унутар коморских струковних секција, сталних  и повремених комисија, кроз савјетовањa и континуирану едукацију, активно учествујемо у развоју пољопривреде према начелима добре пољопривредне праксе у циљу побољшања квалитета и тржишне конкурентности домаћих пољопривредних производа, а тиме и квалитета живота друштвене заједнице.

 

Као стручњаци у својој области, инжињери пољопривреде који су чланови Коморе могу активно учествовати у доношењу нових и измјени постојећих закона и других прописа, у изради аграрне политике, јачању економског и привредног положаја пољопривредног сектора, успостављању производних и пословних веза у циљу подстицања и повећања обима производње. Препознали смо и потребу да се већа подршка пружи научно-истраживачком раду у области пољопривреде.

 

У комуникацији са другим институцијама, агенцијама и организацијама, како у земљи, тако и у иностранству, настојаћемо да кроз размјену искустава и знања, ширимо круг наших сарадника уобзирујући интересе и потребе свих чланова Коморе. Циљ нашег дјеловања је да сваки члан Коморе своје интересе препозна у интересима и дјеловању Коморе, и да кроз ангажовање и рад у струковним секцијама оствари најбоље за себе, а тиме и за Комору. Само заједнички интереси и заједнички рад могу дати позитивне резултате.

 

Снага и утицај Коморе проистичу из њеног чланства. Да бисмо остварили постављене циљеве и струку позиционирали на мјесто које јој пропада, морамо заједнички створити јаку Комору.

 

Колеге агрономи, позивамо вас да нам се придружите, без обзира да ли сте запослени у примарној производњи, институтима, факултетима, стручним службама, државним органима, незапослени или пензионери. Искористите могућности које вам пружа Комора инжењера пољопривреде Републике Српске, како бисмо заједно допринијели одрживом развоју пољопривреде и унапређењу свијести о значају струке.

 

Александар Животић

____________________________________________________________________________

Ђ.А.

проф. др Ђојо Арсеновић

предсједник Коморе ИП РС

(мандатни период 2010.-2013.)