ЈАВНИ КОНКУРС – за избор cекретара Коморе ИП РС у Стручној служби

На основу члана 22. Закона о Комори ИП СР (Службени гласник републике српске бр.59/09) и  члана 51. Статута Коморе ИП РС и члана 3. и 5. Правилинка о организацији и систематизацији радних мјеста у Стручној служби, Извршни одбор Коморе ИП РС расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор cекретара Коморе ИП РС у Стручној служби

Радни однос се заснива на одређено вријеме и на пола радног времена.

Сједиште послодавца је у Бања Луци, Студентски град, Универзитетски пословни центар, Булевар Војводе Петра Бојовића 1А.

Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане законом и посебне услове:

  • потребна ВСС, предност имају кандидати правне и пољопривредне струке.

Јавни конкурс ће бити објављен на сајту Коморе ИП РС  www.komoraiprs.org

Јавни конкурс че бити отворен 30  (тридесет) дана након објављивања на сајту  Коморе (до 30.06.02018. год.).

Пријаву на конкурс са копијом дипломе и биографијом (CV) можете слати на мејл  komoraip@gmail.com.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

Бања Лука, 01.06.2018. године