Заједничка Радна група Коморе и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС која је радила на Преднацрту закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске, данас је поставила усаглашени приједлог на сајт и Министарства и Коморе.

Исти можете наћи у прилогу или на страници Министарства пољопривреде у рубрици „Издвајамо“.

Ваше мишљење, коментаре и сугестије можете послати закључно са 31.05.2017. на мејл Министарства (D.Djukic@mps.vladars.net) и Коморе (komoraip@gmail.com).

Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске