04.март.2015.године, Етно село Станишић, Бијељина

Скупштина Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске одржала је редовну V сједницу 04.марта.2015.године у склопу AgroRes2015, IV међународног симпозијума и XX научно-стручног савјетовања агронома Републике Српске, у Етно селу Станишић, Бијељина. Сједницом је предсједавао мр Александар Животић, предсједник Коморе, а присуствовали су делегати Скупштине Коморе: Зоран Малетић, Радмила Нешковић, Зоран Перић, Томо Симић, Радомир Продановић, Милан Лазић, Анђелка Ристић, Драгиша Марковић, Милован Цвијановић, Велибор Ђокић, Драган Матаруга, Јелена Влачић, Далибор Панић, Момир Сушић, Борис Пашалић, Слободан Каран, Момир Видовић, Далибор Кљајић, Драган Вучковић, Борис Тадић, Синиша Штековић, Бранкица Ђукић и Зоран Ковачевић. Сједници Скупштине присуствовали су предсједник Извршног одбора, проф. др Гордана Ђурић, и предсједник Надзорног одбора, проф. др Родољуб Ољача, као и гости Скупштине – чланови Извршног одбора: проф. др Никола Мићић, Зоран Перић и Рајко Кулага; и чланови Надзорног одбора: Љиљана Поповић, Драгиша Лопандић и Милан Вујановић. Скупштина Коморе није била затвореног типа, те је било и других гостију и заинтересованих.komora-logo=cir=agrores5-e1422396698846

Сједницу је отворио предсједник Коморе, мр Александар Животић који је поздравио и захвалио се  присутним делегатима Скупштине на издвојеном вријемену и доласку на сједницу. Истакао је значај Коморе као целине, као и значај за сваког појединца који је њен члан.

Скупштина Коморе је на овој сједници донела Пословник о раду Скупштине Коморе, Правилник о начину кандидовања, бирања и опозива делегата Скупштине и Правилник о Фонду солидарности. Скупштина је прешла Годишњи извјештај за 2014.годину и усагласила се за Годишњим планом активности планираних за 2015.годину. Такође, донела је Одлуку о висини чланарине за 2015.годину у износу од 60 КМ. У висину чланарине за 2015.годину улазе: трoшкови штампања и издавања легитимације, трошкови штампања и издавања лиценце на захтјев запослених чланова и трошкови чланарине за текућу годину. Такође, Скупштина је, на приједлог Извршног одбора, оформила радну групу са роком од 60 дана која ће се бавити питањем радног материјала у циљу промјене Закона о Комори, као и појединачне Комисије: Комисија за континуирану пољопривредну едукацију, Комисија за примјену прописа и Комисија за финансијска питања.

Гордана Ђурић, предсједник Извршног одбора Коморе, информисала је делегате о округлом столу који је одржан претходно вече на тему „Сјеменска и расадничарска производња у БиХ – стање, изазови и перспективе“ на коме је било ријечи о проблему постојеће сортне листе на нивоу БиХ, као и заједничке сортне комисије и питању њене законитости. Делегати су нагласили да је овај проблем већ изазвао  милионске штете у претходних пар година, али да ово није само питање финансија и неусаглашености Закона, већ животно питање и питање науке у РС. Комора ово питање мора детаљно и студиозно проучити и изаћи у јавност са заједничким ставом.

Делегати су се сложили да би промјена Закона о Комори по узору на друге коморе, као и успостављање Коморе као јавне службе подигло агрономску струку на виши ниво, и омогућило инжењерима пољопривреде да буду ти који се питају и доносе одлуке. Треба радити на успостављању службе инжењера пољопривреде на читавом терену и створити од Коморе институцију која ће се поштовати и која ће учествовати у одлучивању по свим питањима везаним за пољопривреду.