Program Konferencije

За 27. септембар 2019. године  у Бијељини најављена је Друга научна конференција са међународним учешћем -Село и пољопривреда – . Комора инжењера пољопривреде је суаорганизатор овог догађаја те ће се у скопу конференције одржати  XXI Континуирана едукација инжењера пољопривреде Републике Српске.

Друга научна конференција – Село и пољопривреда- НАЈАВА