Након што је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Срспске, Борис Пашалић  предложио Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде  исти се нашао на дневном реду у Народној скупштини Републике Српске.

Након гласања од стране посланика у Народној скупштини, усвојен је Закон нацрта о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске.

 

Усвојен Закон нацрта о измјенама и допунама Закона Коморе инжењера пољопривреде Републике Српске