14.2.2019. године планирана је IX Континуирана едукација инжењера пољопривреде Републике Српске за регију Бања Лука и Приједор.

Едукација ће се одржати на Пољопривредном факултету Универзитета у Бања Луци.

Детаљније информације те програм Континуиране едукације ће бити  накнадно објављен.

Најава : IX Kонтинуирана едукација инжењера пољопривреде Републике Српске