2.9.2019. Odbranjena doktorska disertacija predsjednika IO KIP RS Aleksandra Životića

2.9.2019. Odbranjena doktorska disertacija predsjednika IO KIP RS Aleksandra Životića

2.9.2019. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci u prostorijama biblioteke doktorsku disertaciju na temu „RODNI POTENCIJAL MALINE (Rubus ideaus L.) KAO OSNOVA MODELIRANJA INTENZIVNIH TEHNOLOGIJA GAJENJA “  uspješno je odbranio  Aleksandar Životić, dugogodišnji član i predsjednik Izvršnog odbora Komore

Održana IX Kontinuirana edukacija inženjera poljoprivrede Republike Srpske

Održana IX Kontinuirana edukacija inženjera poljoprivrede Republike Srpske

14.2.2019. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci u organizaciji Komore inženjera poljoprivrede održala se IX Kontinuirana edukacija za inženjere poljoprivrede. Nakon pozdravne riječi predsjednika Komore Jasenka Nedinića, edukaciju je otvorio predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,